S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 aheno  odori  pruda 
 malajo  kioma  hipnoto 
 nerva  baza  milito 
 porko  tero  danka 
 damni  profito  ursino 
 cikani  heroldo  aheno 
 entomólogo  fanfaro  liano 
 coloj  havas  bezonas 
 multego  ricevis  konsentus  veteron  glota  taso 
 malvarmas  tunaca  lakisto 
 infero  brumo  tasko 
 jupo  kapo  floso 
 kanariaj  fanfaro  dankemo dankemeco 
 bovido bovidino  aprezi apreci  fiksita 
 flanklasi  zafio  geedziga 
 montrofingro  tritika  alubio 
 liano  q es kelo  novkastila 
 kamparano kampulo  baldaü  lumajo lumilo 
 abatejo  amiko  akvo 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed