S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 cucayo  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  cucho, cuchu 
 coro, curu*  tulca, tulqa  kitu 
 sacha  zumbambico  yacolla 
 sumak  mismis  wallu 
 tambo  zumbambico  khala 
 ashanga  wallurisqa  kara 
 imba  guañuna, huañuna, wañuna*  guangu 
 cuzco, qosqo*  kachi,cachi  pushac 
 michinal  micuna  wuagra  chocho, chuchu  pilco, pilku  samai 
 putuco  guayanay  inti ñan 
 warmi  mashas  ticti 
 chuma, chumay  cachi , kachi  cotopaxi 
 chaqui  chipitxi  turucas 
 pite, piti  nina  wanka 
 wiru  nuna  mayta 
 rigra  tupana  ñahui 
 puku  tama  tucumán 
 sumac  zumbambico  cachipuendo, 
 kacharpay  chawar  huasicama 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed