S Logo
 Dictionary
 Open and Collaborative
 Home page

New uploaded meanings

 puga  faltosu,a  emberzau,ada 
 arxentinu,a  gallegu,a  tratáu,ada 
 duelu1  mocada1  pixuetu,a 
 mozu,a  zada  llocu,a 
 zamoranu,a  espurríu,da  cotón 
 farrucu ,a  xaldu,a  probe 
 vaqueru,a  aza  debalu 
 senciellu,a  xetu  espurrir 
 bruño  xatu,a  goxo  frayáu,ada  espetar  colgáu,ada 
 melosu,a  centollu  xaréu 
 mella  fato  vieyu,a 
 maciu,a  marín,ina  andarica 
 noxu  griegu,a  pomar 
 turráu,ada  ñocla  xuntu,a 
 babayu,a  allen  sicasí 
 banduyu  esgaya  fatu 
 almexa  rodillu  sedu 
 llata  rampla  fame 
 virigueto  meca  zarapallada 


Follow www.wordmeaning.org on Facebook  Follow www.wordmeaning.org on Twitter  Follow www.wordmeaning.org on Google+  Follow www.wordmeaning.org on feed